PORKKA BLUE – do urządzeń chłodniczych

Porkka BLUE- Światło niebieskie przeciwdrobnoustrojowe

PORKKA BLUE to system niebieskiego światła, akcesorium do chłodni i zamrażarek Porkka oraz profesjonalnych szaf. PORKKA BLUE light, system dezynfekcji fotonowej emituje niebieskie światło, gdy docelowa przestrzeń nie jest używana.

Oprawy do dezynfekcji fotonowej PORKKA BLUE są nieszkodliwe dla ludzi i materiałów. Światła są zazwyczaj sterowane ręcznie (za pomocą przełącznika) lub automatycznie (za pomocą timera).

Efektywne niebieskie światło

Wykazano, że niebieskie światło niszczy bakterie, pleśnie i drożdże z dużą skutecznością. Jego moc może zostać zwiększona do niszczenia również wirusów i przetrwalników.

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe światła niebieskiego są znane od dziesięcioleci, ale dopiero najnowsze osiągnięcia w technologii LED sprawiły, że dezynfekcja światłem niebieskim stała się opłacalnym rozwiązaniem.

Ulepszone funkcje

Powłoka katalityczna jest dostępna jako opcja w chłodniach Porkka. Wzmacnia działanie niebieskiego światła. Połączenie niebieskiego światła i powłoki katalitycznej jest skuteczne w zwalczaniu wszystkich mikroorganizmów, w tym wirusów i zarodników. Reakcja niszczy również zapachy i LZO z powietrza.

Niebieskie światło bez powłoki katalitycznej działa skutecznie na wszystkie bakterie, grzyby, pleśń i drożdże.

Nie używa światła o długości fali UV!

Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK) przetestował w swoim laboratorium 1) technologię PORKKA BLUE dla opraw do dezynfekcji fotonowej. Z raportu z badań wynika, że promieniowanie jest niejonizujące.

Wpływ niebieskiego światła na ludzkie komórki został przetestowany przy wysokich dawkach. Nawet dawki dziesięciokrotnie wyższe niż stosowane w PORKKA BLUE nie powodowały szkodliwych ani toksycznych zmian w komórkach 2).

Efektywność

Zdolność niebieskiego światła do niszczenia drobnoustrojów opiera się na jego zdolności do pobudzania naturalnie wrażliwych na światło związków wewnątrz drobnoustroju, dzięki czemu zaczynają one wytwarzać reaktywne formy tlenu (RFT) wewnątrz komórki. Gatunki tlenu są niezwykle reaktywne i niszczą niezbędne elementy komórki (błonę komórkową, DNA/RNA, struktury białkowe).

University of Eastern Finland (UEF) zbadał 4) wpływ niebieskiego światła w temperaturach przechowywania zimnej żywności na kilka bakterii i grzybów (kultury ATCC): w ciągu 24 godzin wszystkie patogeny są inaktywowane.

Efekt

Naukowa wartość progowa działania przeciwdrobnoustrojowego to spadek o 3 log cfu/ml lub więcej (10000 jednostek > 10 jednostek) 5)
Niezależne badania naukowe pokazują, że światło PORKKA BLUE ma wyraźne działanie przeciwdrobnoustrojowe, m.in. Salmonella enterica do 3,5-5,6 log jtk/ml
Efekt PORKKA BLUE jest często porównywalny ze światłem UV.
Złożona struktura pokarmu utrudnia inaktywację drobnoustrojów.
Światło PORKKA BLUE nadaje się szczególnie do kolorowych potraw.

Dobrze przebadany 3)

1) Led Tailor 12 kwietnia 2017 r.
2) Liebmann i wsp., 2010. Napromienianie światłem niebieskim reguluje proliferację i różnicowanie w ludzkich komórkach skóry. J Zainwestuj Dermatol. 2010 styczeń;130(1):259-69. doi: 10.1038/jid.2009.194. Przeczytaj badanie: Samo niebieskie światło może wyeliminować MRSA bez inaktywacji ludzkich keratynocytów (https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10103-019-02774-9)
3) Ponad 1800 publikacji naukowych. 03/2020 Usługa PubMed z wyszukiwanymi hasłami: „przeciwdrobnoustrojowy” oraz „niebieski” i „jasny”
4-5) do publikacji w 2020 r.

Aplikacje

Najlepsze rozwiązanie do dezynfekcji powierzchni w urządzeniach chłodniczych i podobnych stosowanych m.in: domy opieki, szkoły i żłobki, przychodnie stomatologiczne, przychodnie weterynaryjne, sklepy spożywcze, restauracje i kuchnie, supermarkety, przemysł spożywczy, zakłady wydawnicze, składy odpadów chłodniczych, szafy naukowe i medyczne w szpitalach, laboratoria i pomieszczenia czyste.